Voorstelling

Huidige inrichting

 

  • Geboren te Schaarbeek op 11 augustus 1951
  • Licentiaat in de rechten (ULB, 1974), licentiaat in de criminologische wetenschappen, bijzondere licentie in het economisch recht (ULB, 1975), diploma in legal studies (Cambridge, 1978), graad gelijkgesteld met het doctoraat in de rechten (ULB, 2000)
  • Advocaat (1974-1976); gerechtelijk stagiair (1976-1980); substituut-procureur des Konings te Brussel (1980-1986); substituut-procureur-generaal (1986-1990), vervolgens advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel (1990-1997); advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie (1997-2004); adviseur (1981‑1985), vervolgens adjunct-kabinetschef van de Minister van Justitie (1985-1988); ondervoorzitter van het Wervingscollege der magistraten (1992-2000); voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (1993-2004); voorzitter van de Internationale Financiële Actiegroep ter bestrijding van het witwassen van geld (1997-1998)
  • Assistent (1974-1984), plaatsvervanger (1984-1986), lector (1986-2000), docent (2000-2007), vervolgens gewoon hoogleraar aan de ULB (sedert 2007); gastprofessor aan de Université de Paris XII (1991-1995); gastprofessor aan de Université de Liège (1995-1996); voorzitter van de Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil van de ULB (1994-1996)
  • Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 25 april 2004 en verkozen tot (Franstalig) voorzitter met ingang van 19 juni 2013
  • Erevoorzitter sedert 1 september 2018

Jean SPREUTELS, Erevoorzitter


Terug