Voorstelling

Huidige inrichting

 

  • Geboren te Wezet op 2 juni 1959
  • Licentiaat in de rechten (Université de Liège, 1982) en doctor in de rechten (Université de Liège, 1989)
  • Assistent, hoogleraar, gewoon hoogleraar aan de Université de Liège (1982-2008); decaan van de Faculteit Rechten (2004-2008); buitengewoon hoogleraar aan de Université de Liège sedert 2008 (Recht en bestuursrechtspraak)
  • Staatsraad (2008-2018)
  • Ondervoorzitter van de « Association internationale de droit de l’urbanisme »
  • Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 9 september 2018

Michel PÂQUES, Rechter


Terug