Voorstelling

Huidige inrichting

 

  • Geboren te Brussel op 31 december 1961
  • Licentiaat in de rechten (UCL 1984)
  • Advocaat bij de balie te Brussel (1986-1991); eerste laureaat van het vergelijkend examen voor aanwerving bij het auditoraat van de Raad van State (1991); adjunct-auditeur bij de Raad van State (1991-1993); auditeur bij de Raad van State (1993 2002); staatsraad (2002-2010); parlementair medewerker bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (1988-1991); adjunct-kabinetschef, en vervolgens kabinetschef van de Vice-Minister-President van het Waalse Gewest (1995-1999)
  • Assistent publiek recht (1984-1988 en 1991-1995); plaatsvervanger (1995-1997); lector (1997-2010), docent (sinds 2011) aan de UCL; lid van de « Groupe européen de droit public » sinds 1991
  • Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 18 april 2010

Pierre NIHOUL, Rechter

 


Terug