Voorstelling

Huidige inrichting

 

  • Geboren te Turnhout op 16 april 1956
  • Licentiaat in de rechten (RUG, 1979) en doctor in de rechten (Universiteit Gent, 1997)
  • Jurist bij de vzw Woonfonds Gent en de vzw Brusselse Buurtwerken (1979-1982); referendaris bij het Grondwettelijk Hof (1985-2000); staatsraad (2000-2001)
  • Wetenschappelijk medewerker (voltijds 1983- 1985; deeltijds 1985-1989), assistent (1989-1991), academisch consulent (1991-1992), gastprofessor (1992-1998) en docent (vanaf 1998) en vervolgens hoogleraar in het vakgebied milieurecht aan de Universiteit Gent; directeur van het Centrum voor Milieu- en Energierecht (vanaf 1 januari 2000); lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (vanaf 1 mei 1997); voorzitter van de werkgroep productnormen van die Raad; gewezen hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Milieurecht en voorzitter van het EU Forum of Judges for the Environment
  • Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 19 januari 2001

Luc LAVRYSEN, Rechter


Terug