Voorstelling

Emeriti en ere-leden

 

  • Geboren te Chênée op 26 maart 1934.
  • Doctor in de rechten (Universiteit Luik, 1956) - Doc­tor in de socia­le wetenschappen (Universiteit Luik, 1963)
  • Assistent (1958-1963), werkleider (1963-1967), geassocieerd docent (1967-1970), gewoon (1970-1985), vervolgens buitengewoon (1985-1999) hoogleraar aan de Universiteit Luik (rechtsfilosofie, arbeidsrecht); lid van de Afdeling Internationale Arbeidsnormen van het Internationaal Arbeidsbureau (1964-1965, 1965-1966); adjunct-kabinets­chef van de mi­nister van Justitie (1982-1985); staatsraad (1985-1989).
  • Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij K.B. van 22 november 1989.
  • Emeritus rechter sedert 26 maart 2004.

Lucien FRANCOIS, Emeritus rechter

 


Terug