Voorstelling

Emeriti en ere-leden

 

  • Geboren te Gent op 24 april 1931.
  • Doctor in de rechten en kandidaat in de politieke en diplomatieke wetenschappen (ULB, 1955).
  • Voorzitster Nationa­le Raad voor Jeugdbescherming (1975-1981); voorzitster Hoge Raad der Werken voor Kinderwelzijn (1979-1983) en voorzitster (1983-1988) en ere-voorzitster (sedert 1988) Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn; senator (1981-1991; fractieleidster PRL 1984-1991); volks­vertegen­woordiger (1991-1992); ere-ondervoorzitster van de Koning Boudewijnstichting.
  • Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij K.B. 21 december 1992.
  • Emeritus rechter sedert 24 april 2001.

Janine DELRUELLE-GHOBERT (barones), Emeritus rechter

 


Terug