Voorstelling

Huidige inrichting

 

  • Geboren te Antwerpen op 17 februari 1948
  • Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (RUG, 1973);
  • Licentiaat in de rechten (VUB, 1980)
  • Doctor in de medische wetenschappen (VUB, 2013)
  • Huisarts (1973-1999); onderluitenant-geneesheer van de Boomse Brandweer (1977-1983); professor Faculteiten Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie en Geneeskunde en Farmacie (VUB, vanaf 1987); emeritus sinds 1 oktober 2013
  • Lid van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek in de hoedanigheid van Nederlandstalig magistraat (vanaf 2000); lid van de Federale controle- en evaluatiecommissie voor de euthanasie in de hoedanigheid van arts (vanaf 2007)
  • Federaal volksvertegenwoordiger (1981-1995 en 1999); schepen van Boom (1983-1985); voorzitter van de Kamercommissie voor Volksgezondheid en Leefmilieu (1984-1991); burgemeester van Boom (1986-1995); Vlaams volksvertegenwoordiger (1995-1999); ondervoorzitter Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (1995-1999); ondervoorzitter Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg (1998-1999)
  • Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 17 december 1999 en verkozen tot (Nederlandstalig) voorzitter van 1 februari 2016 tot 16 februari 2018
  • Emeritus voorzitter sedert 17 februari 2018

Etienne DE GROOT, Emeritus voorzitter


Terug