Voorstelling

Inrichting van het Grondwettelijk Hof

1. Algemeen

       Het Hof is samengesteld uit twaalf rechters, die voor het leven worden be­noemd door de Koning uit een lijst met twee kandidaten, beurtelings door de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat voorgedragen met een meerderheid van minstens twee derden van de stemmen van de aanwezige leden.

       Zes rechters behoren tot de Nederlandse taalgroep, zes tot de Franse taalgroep. Eén van de rechters moet een voldoende kennis hebben van de Duitse taal. Elke taalgroep bestaat op haar beurt uit drie rechters benoemd op grond van hun juridische ervaring (universiteitshoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, magistraat in het Hof van Cassatie of de Raad van State, referendaris bij het Grondwettelijk Hof) en drie rechters die een ervaring van ten minste vijf jaar als gewezen parlementslid hebben. Het Hof is samengesteld uit rechters van verschillend geslacht, a rato van ten minste een derde voor de minst talrijke groep, met dien verstande dat die groep moet zijn vertegenwoordigd in de beide voormelde beroepscategorieën.

       Om tot rechter benoemd te kunnen worden moet men volle veertig jaar oud zijn. De rechters mogen hun ambt uitoefenen tot de leeftijd van zeventig jaar. Er gelden strenge onverenigbaarheden met andere ambten, functies en beroepsbezigheden. De rechters van de twee taalgroepen kiezen elk een voorzitter, die afwisselend, met ingang van 1 september, als voorzitter « in functie » optreedt voor een termijn van één jaar.

       Het Hof wordt bijgestaan door referendarissen (maximaal 24) van wie de helft Nederlandstalig en de helft Franstalig is. Ze hebben een universitair diploma in de rechten en worden aangeworven op basis van een vergelijkend examen waarvan het Hof de voorwaarden bepaalt.

       Het Hof beschikt tevens over een Nederlandstalige en een Franstalige griffier. Het Hof benoemt het administratief personeel dat werkzaam is in de verschillende diensten. Het Hof heeft een eigen stelsel van financiering door een jaarlijkse dotatie die het moet toelaten in volle onafhankelijkheid te functioneren.

2. Huidige inrichting

Nederlandse taalgroep

Franse taalgroep

Voorzitters
 
André ALEN (baron)
voorzitter in functie
François DAOUT
 
Rechters Luc LAVRYSEN Jean-Paul MOERMAN
Trees MERCKX-VAN GOEY Pierre NIHOUL
Riet LEYSEN Thierry GIET
Joséphine Rebecca MOERMAN Michel PÂQUES
Yasmine KHERBACHE Thierry DETIENNE
Referendarissen

Jan THEUNIS

Bernadette RENAULD
Lien DE GEYTER Jean-Thierry DEBRY

Geert GOEDERTIER

Géraldine ROSOUX

Willem VERRIJDT

Sophie SEYS
Sarah LAMBRECHT Michèle BELMESSIERI
Heidi BORTELS Martin VRANCKEN
David KEYAERTS Quentin PIRONNET
Ann-Sophie VANDAELE [Thomas BOMBOIS]
 
Griffiers

Frank MEERSSCHAUT

Pierre-Yves DUTILLEUX

 

3. Emeriti en ere-leden

Nederlandse taalgroep

Franse taalgroep

Voorzitters Louis De Grève Paul Martens
Georges De Baets Roger Henneuse
Henri Boel Jean Spreutels
Alex Arts  
Marc Bossuyt (baron)  
Etienne De Groot  
Rechters Erik Derycke Yves de Wasseige
    Janine Delruelle-Ghobert
(barones)
    Lucien François
    Jean-Paul Snappe
   
Referendarissen Jan Smets Pierre Vandernoot
  Luc Lavrysen Claude Courtoy
  Frank Meersschaut Michel Parisse
 

Katrien Audenaert

Anne Rasson
 

Koen Muylle

Etienne Peremans
 

Roger Moerenhout

Christine Horevoets
 

Rik Ryckeboer

Marie-Françoise Rigaux
Griffiers Lucien Potoms Henri Vander Zwalmen

4. Historiek

a) Voorzitters van het Grondwettelijk Hof

Nederlandse taalgroep

Jan Delva (baron) † 03.10.1984 - 27.01.1993
Fernand  Debaedts † 02.02.1993 - 06.08.1993
Louis De Grève 14.09.1993 - 16.10.1999
Georges De Baets 17.10.1999 - 13.03.2001
Henri Boel 14.03.2001 - 04.09.2001
Alex Arts 05.09.2001 - 08.10.2007
Marc Bossuyt (baron) 09.10.2007 - 08.01.2014
André Alen (baron) 09.01.2014 - 31.01.2016
Etienne De Groot 01.02.2016 - 16.02.2018
André Alen (baron) 17.02.2018

Franse taalgroep

Etienne Gutt †† 03.10.1984 - 30.09.1989
Jean Sarot †† 28.11.1989 - 31.12.1990
Irène Pétry † 14.01.1991 - 19.06.1992
Jacques Wathelet † 31.07.1992 - 18.11.1992
Dieudonné André † 22.12.1992 - 07.03.1993
Michel Melchior  01.04.1993 - 17.08.2009
  29.03.2010 - 04.12.2010
Paul Martens 18.08.2009 - 28.03.2010
Roger Henneuse 05.12.2010 - 18.06.2013
Jean Spreutels 19.06.2013 - 31.08.2018
François Daoût 01.09.2018

b) Rechters 

Nederlandse taalgroep

Jan Delva (baron)† † 10.09.1984 - 27.01.1993 
Willy Calewaert † 10.09.1984 - 30.10.1986
Fernand Debaedts † 10.09.1984 - 06.08.1993
Louis De Grève  10.09.1984 - 16.10.1999
Karel Blanckaert † † 10.09.1984 - 31.08.1994
Louis-Paul Suetens (baron) † 10.09.1984 - 02.09.1996 
Henri Boel 24.11.1986 - 04.09.2001
Georges De Baets 15.01.1993 - 13.03.2001
Henri Coremans †  10.12.1993 - 31.10.2000
Alex Arts 14.11.1994 - 08.10.2007
Marc Bossuyt (baron) 28.01.1997 - 08.01.2014
Etienne De Groot    17.12.1999 - 16.02.2018
Luc Lavrysen 19.01.2001
André Alen (baron) 16.03.2001
Erik Derycke 05.09.2001 - 27.10.2019
Trees Merckx-Van Goey 17.12.2007
Riet Leysen 23.01.2014
Joséphine Rebecca Moerman 18.03.2018
Yasmine Kherbache 10.12.2019

Franse taalgroep

Etienne Gutt †† 10.09.1984 - 30.09.1989
Jean Sarot † 10.09.1984 - 31.12.1990
Irène Pétry † 10.09.1984 - 19.06.1992
Jacques Wathelet † 10.09.1984 - 18.11.1992
Dieudonné André † 10.09.1984 - 07.03.1993
Michel Melchior  10.09.1984 - 04.12.2010
Lucien François 22.11.1989 - 26.03.2004
Paul Martens    24.12.1990 - 28.03.2010
Yves de Wasseige 26.07.1992 - 14.12.1994
Janine Delruelle-Ghobert (barones) 21.12.1992 - 24.04.2001
Etienne Cerexhe (baron) † 01.12.1993 - 18.04.2001
Roger Henneuse        06.01.1995 - 18.06.2013
Jean-Paul Snappe 16.05.2001 - 31.10.2019
Jean-Paul Moerman 16.05.2001
Jean Spreutels 25.04.2004 - 31.08.2018
Pierre Nihoul 18.04.2010
François Daoût 06.01.2011
Thierry Giet 21.06.2013
Michel Pâques 09.09.2018
Thierry Detienne 13.07.2020

Laatst bijgewerkt op 1 september 2020.