Voorstelling

Huisvesting voor het Grondwettelijk Hof

1. Het gebouw

         Het gebouw waarin het Grondwettelijk Hof is gehuisvest is gelegen in het hart van Brussel op het Koningsplein, nr. 7, naast de kerk van Sint-Jacob-op-Koudenberg. Het vormt een hoekpaviljoen tussen het Koninklijk Paleis en het Reken­hof. Het pand maakt deel uit van een belangrijk architecturaal ensemble, gerealiseerd tussen 1776 en 1781, in (neo-classicistische) Lodewijk XVI-stijl met in het midden het standbeeld van Godfried van Bouillon te paard. De bouw werd destijds gefi­nancierd door de Koudenbergabdij. De interieurontwerpen zijn van B. Guimard.

         Het pand heeft in de loop der jaren uiteenlopende bestemmingen gekend. Oorspronkelijk waren er twee herenhuizen in ondergebracht, die in 1783 door de abdij werden verkocht. Vanaf 1800 en gedurende de hele negentiende eeuw was het complex bestemd als reizigers­hotel en maakte het als "Hôtel de Flandre" furore als uitgelezen stopplaats van de aristocra­tie.

         Het werd meermaals uitgebreid en verbouwd. In 1854 - na afbraak van het achterliggende hotel - werd het vergroot met een fraaie eetzaal (thans receptiezaal). In 1864 werd het uitgebreid richting Koninklijk Paleis. Voorts werden verfraaiingswerken uitgevoerd met o.m. de inrichting van een wintertuin op de vroegere binnenplaats (thans de zaal waar het Hof zijn openbare terechtzittingen houdt).

         Het paviljoen werd vanaf 1924 staatseigendom en ingericht voor de vestiging van het Ministerie van Koloniën (verbouwing van de wintertuin en toevoeging van een mansardeverdieping). Later werd het nog betrokken door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Afrika-bibliotheek en het Ministerie van het Brusselse Gewest. Tijdens Wereldoorlog II fungeerde het gebouw geruime tijd als administratieve standplaats van de bezetter.

         In het begin van de jaren '90 werden de moeilijke renovatiewerken - de gevels zijn beschermd - aangevat met het oog op de huisvesting van het Grondwettelijk Hof in het pand. Het project werd voltooid in dertig maanden en het aangepaste gebouw werd in het najaar van 1993 betrokken door het Hof.

2. Het interieur

        Op het gelijkvloers is de zittingzaal van het Hof ondergebracht, die rechtstreeks toegankelijk is via de inkomhal. De zittingzaal is vierkantig en wordt verlicht door een piramidevormige glazen koepel. Nog op het gelijkvloers bevindt zich de griffie, het onthaal voor advocaten en journalisten, en de zaal waar de beraadslagingen plaatsvinden. Deze laatste werd geïnstalleerd in een bewaard gebleven salon met gepatineerde lambrisering in (neoclassicistische) Lodewijk XVI-stijl. De beide voorzitters, de rechters, de referendarissen en het administratief personeel nemen de eerste en tweede verdieping in. Op de derde verdieping is o.m. de bibliotheek met leeszaal gevestigd.

Ingang zittingzaal Zittingzaal Wachtruimte griffie
Wachtruimte griffie Beraadslagingszaal Beraadslagingszaal
Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek

Bibliotheek
 
Bibliotheek  

Laatst bijgewerkt op 9 mei 2007.