Verwelkoming


 
F. Daoût
A. Alen

Welkom op de webstek van het Grondwettelijk Hof van België!

Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege bestaande uit twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen, ongrondwettig verklaren en schorsen wegens schending van Titel II van de Grondwet (artikelen 8 tot en met 32 over de rechten en vrijheden van de Belgen), van de artikelen 170 en 172 (wettigheid en gelijkheid van belastingen) en 191 (bescherming voor vreemdelingen) ervan, van de bevoegdheidverdelende regels in de Grondwet en de wetten tot hervorming der instellingen en van artikel 143, ยง 1, van de Grondwet (het beginsel van de federale loyauteit).

Aan de linkerzijde van deze verwelkoming kunt u met een muisklik navigeren naar de verschillende onderdelen van deze webstek. U vindt er, onder andere, nadere informatie over de bevoegdheid, samenstelling, rechtspleging en contactmogelijkheden met het Hof. Tevens wordt hier de volledige tekst van alle arresten bekendgemaakt. Via de nieuwsbrief kunt u gratis op de hoogte worden gehouden van de recentste arresten, enkele uren al na hun uitspraak.

We wensen u een leerrijk verblijf op onze webstek.

F. Daoût
Voorzitter.
A. Alen
Voorzitter.

Verwelkomingstekst niet meer weergeven.

De verplichting om bij ieder verzoekschrift of iedere memorie tien door de ondertekenaar voor eensluidend verklaarde afschriften te voegen is reeds sedert eind april 2014 opgeheven (zie Jaarverslag 2014, blz. 18).