Basisteksten

De Grondwet van het federale België

De grondwetsartikelen waarnaar het Grondwettelijk Hof heeft verwezen zijn hier ter beschikking.


Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994

De Belgische grondwet