Voorstelling

Emeriti en ere-leden

 

  • Geboren te Keerbergen op 8 oktober 1931.
  • Doctor in de rechten (KUL, 1952); licentiaat in het notariaat (KU Leuven, 1952).
  • Advocaat (1954-1957); ambtenaar (1957-1960); lid van het Coördinatiebureau van de Raad van State (1961-1970); kabinetsadviseur van de Ministers van Onderwijs (1965-1966) en van Justitie (1967-1970); raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen (1970-1972); buitengewoon docent VUB (1971-1977); staatsraad (1972-1984) en kamervoorzitter (1984-1993) in de Raad van State.
  • Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Ho bij K.B. van 10 december 1993.
  • Ererechter sedert 1 november 2000.

Henri COREMANS, Ererechter

 


Terug