Voorstelling

Inrichting van het Grondwettelijk Hof

1. Algemeen

       Het Hof is samengesteld uit twaalf rechters, die voor het leven be­noemd worden door de Koning uit een lijst met twee kandidaten, beurtelings door de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat voorgedragen met een meerderheid van minstens twee derden van de stemmen van de aanwezige leden.

       Zes rechters behoren tot de Nederlandse taalgroep, zes tot de Franstalige. Een van de rechters moet een voldoende kennis hebben van de Duitse taal. Elke taalgroep bestaat op haar beurt uit drie rechters met juridische achtergrond (universi­teits­professor in de rechten bij een Belgi­sche universiteit, magistraat in het Hof van Cassatie of de Raad van State­, referendaris bij het Grondwettelijk Hof) en drie rechters die als gewezen parlementslid een ervaring van ten minste vijf jaar hebben.

       Om tot rechter benoemd te kunnen worden moet men volle veertig jaar oud zijn. De rechters kunnen hun ambt uitoefenen tot de leeftijd van zeventig jaar. Er gelden strenge onverenigbaar­he­den met andere ambten, functies en beroeps­bezighe­den.

       De rechters van de twee taalgroepen kiezen elk een voorzitter, die in een beurtrol afwisse­lend, met ingang van 1 september, als voorzitter "in functie" optreden voor een termijn van één jaar.

       Het Hof wordt bijgestaan door referendarissen (maximaal 24, evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen) en twee griffiers, één van elke taalrol.

2. Huidige inrichting

Nederlandse taalgroep

Franse taalgroep

Voorzitters Marc BOSSUYT Michel MELCHIOR
Rechters Etienne DE GROOT Roger HENNEUSE
Luc LAVRYSEN Jean-Paul SNAPPE
André ALEN (baron) Jean-Paul MOERMAN
Erik DERYCKE Jean SPREUTELS
Trees MERCKX-VAN GOEY  
Referendarissen

Riet LEYSEN

Anne RASSON

Rik RYCKEBOER

Marie-Françoise RIGAUX

Roger MOERENHOUT

Claude COURTOY
Frank MEERSSCHAUT Michel PARISSE

Jan THEUNIS

Etienne PEREMANS

Katrien AUDENAERT

Bernadette RENAULD

Lien DE GEYTER

Christine HOREVOETS
Geert GOEDERTIER Jean-Thierry DEBRY
Koen MUYLLE Géraldine ROSOUX
Willem VERRIJDT Thomas BOMBOIS
Griffiers

 

Pierre-Yves DUTILLEUX

 

3. Emeriti en ere-leden

Nederlandse taalgroep

Franse taalgroep

Voorzitters Fernand Debaedts Etienne Gutt
Louis De Grève Paul Martens
Georges De Baets  
Henri Boel  
Alex ARTS  
Rechters   Yves de Wasseige
    Janine Delruelle-Ghobert
(barones)
    Etienne Cerexhe
    Lucien François
Referendarissen Jan Smets Pierre Vandernoot
  Luc Lavrysen  
Griffiers Lucien Potoms Henri Vander Zwalmen

4. Historiek

a) Voorzitters van het Grondwettelijk Hof

Nederlandse taalgroep

Jan Delva (baron) †  03.10.1984 - 27.01.1993
Fernand  Debaedts 02.02.1993 - 06.08.1993
Louis De Grève 14.09.1993 - 16.10.1999
Georges De Baets 17.10.1999 - 13.03.2001
Henri Boel 14.03.2001 - 04.09.2001
Alex Arts 05.09.2001 - 08.10.2007
Marc Bossuyt 09.10.2007

Franse taalgroep

Etienne Gutt 03.10.1984 - 30.09.1989
Jean Sarot † 28.11.1989 - 31.12.1990
Irène Pétry † 14.01.1991 - 19.06.1992
Jacques Wathelet †  31.07.1992 - 18.11.1992
Dieudonné André †  22.12.1992 - 07.03.1993
Michel Melchior 01.04.1993 - 17.08.2009
  29.03.2010
Paul Martens 18.08.2009 - 28.03.2010

b) Rechters 

Nederlandse taalgroep

Jan Delva (baron) † 10.09.1984 - 27.01.1993 
Willy Calewaert †  10.09.1984 - 30.10.1986
Fernand Debaedts 10.09.1984 - 06.08.1993
Louis De Grève  10.09.1984 - 16.10.1999
Karel Blanckaert  † 10.09.1984 - 31.08.1994
Louis-Paul Suetens (baron) † 10.09.1984 - 02.09.1996 
Henri Boel 24.11.1986 - 04.09.2001
Georges De Baets 15.01.1993 - 13.03.2001
Henri Coremans †  10.12.1993 - 31.10.2000
Alex Arts 14.11.1994 - 08.10.2007
Marc Bossuyt 28.01.1997
Etienne De Groot    17.12.1999
Luc Lavrysen 19.01.2001
André Alen (baron) 16.03.2001
Erik Derycke 05.09.2001
Trees Merckx-Van Goey 17.12.2007

Franse taalgroep

Etienne Gutt 10.09.1984 - 30.09.1989
Jean Sarot †  10.09.1984 - 31.12.1990
Irène Pétry † 10.09.1984 - 19.06.1992
Jacques Wathelet †  10.09.1984 - 18.11.1992
Dieudonné André † 10.09.1984 - 07.03.1993
Michel Melchior  10.09.1984
Lucien François 22.11.1989 - 26.03.2004
Paul Martens    24.12.1990 - 28.03.2010
Yves de Wasseige 26.07.1992 - 14.12.1994
Janine Delruelle-Ghobert (barones) 21.12.1992 - 24.04.2001
Etienne Cerexhe 01.12.1993 - 18.04.2001
Roger Henneuse        06.01.1995
Jean-Paul Snappe 16.05.2001
Jean-Paul Moerman 16.05.2001
Jean Spreutels 25.04.2004

Laatst bijgewerkt op 29 maart 2010.