Hangende zaken

Voorafgaande opmerking

   
   
   

Deze publicatie is louter informatief. De termijn bepaald bij artikel 87 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof loopt maar vanaf de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het bericht voorgeschreven bij artikel 74 van dezelfde bijzondere wet.

   
   
  Hangende zaken