Basisteksten

Organieke besluiten


Koninklijk besluit van 28 september 1983 tot vaststelling van de vorm van het zegel van het Arbitragehof
(Belgisch Staatsblad, 23 februari 1984)

Artikel 1. Het zegel en de stempel van het Arbitragehof hebben een diameter van 50 millimeter. Binnen het medaillon dragen zij het Rijkswapen, zoals het ten aanzien van het kleine Rijkszegel is beschreven in de laatste drie alinea's van het koninklijk besluit van 17 mei 1837 tot vaststelling van het Rijkszegel. Zij dragen als opschrift het woord « Arbitragehof » en worden in het Nederlands en in het Frans gesteld.

Art. 2. (…)