Basisteksten

Organieke besluiten


Koninklijk besluit van 28 september 1983 tot vaststelling van de openingsuren van de griffie van het Arbitragehof
(Belgisch Staatsblad, 23 februari 1984)

Art. 1er. De griffie van het Arbitragehof is open alle dagen, behalve op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, van negen tot dertien uur.

Art. 2. [...].